Serveis d'assessoria jurídica a mida

Serveis legals de qualitat i amb alta solvència a particulars i empreses

Assessoria Jurídica i Mercantil

La nostra assessoria jurídica està composada per un equip ampli d’assessors, consultors i advocats amb una qualificació alta i experiència en les diferents especialitats del Dret Empresarial, en particular a les àrees de pràctiques del Dret Mercantil, Concursal i de Societats.

 • Constitució de societats.
 • Modificacions societàries.
 • Elaboració, depòsit i registre de comptes anuals.
 • Legalització i custòdia de llibres societaris i comptables.
 • Assistència legal a Juntes, convocatòries i secretaria legal.
 • Elaboració i negociació de contractes mercantils.
 • Assistència legal a fundacions i associacions.
 • Registre i protecció de noms comercials, marques, patents i dominis.
 • Classificació i qualificació Empresarial.
 • Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP/AJD).
 • Postil·la i Legalització de Documents.
 • Gestions en organismes públics, registres i notaries.

Assessoria per a PIMEs i Emprenedors

CE Consulting ha dissenyat serveis d’assessoria jurídica a mida, tenint en consideració les necessitats de les petites i mitjanes empreses (PIMEs) i dels emprenedors que comencen en el món dels negocis.

Els serveis donats per la nostra assessoria jurídica per a aquest sector de clients, que és el majoritari, són els següents:

 • Servei de Constitució de Societats “Clau en mà”: un assessor mercantil us assessorarà en el procés de definició de l’estructura societària més adient al vostre negoci, el capital, l’objecte social i l’òrgan d’administració requerit.
 • L’assessor mercantil designat s’encarregarà de constituir l’empresa, redactar els Estatuts Socials, acompanyar el client a la Notaria i realitzar totes les gestions i tràmits legal al Registre Mercantil, l’AEAT (Hisenda) i la Tresoreria de la Seguretat Social, amb l’objectiu de que el client obtingui les seves escriptures públiques, el CIF, l’alta d’activitat fiscal i el número de cotització que li permetran iniciar el seu negoci el més aviat possible.
 • Servei de Control de deutes i gestió d’impagats: oferim als nostres clients la depuració de llur cartera d’impagats, que inclou la preparació del personal intern per a millorar el control del deute i la realització de les accions legals de reclamació incloent també les judicials que corresponguin.
 • Abonaments de serveis jurídics: amb el pagament d’una quantitat mensual, als clients els són oferts, entre d’altres, els serveis d’assessorament jurídic, redacció de contractes, reclamacions pre-contencioses, respostes a consultes, informes sobre afers legals diversos, gestió de documents, i actualització i custòdia de llibres mercantils.

Altres serveis especialitzats d’assessoria jurídica són:

 • Assessoria en contracte d’arrendament de vivenda i local de negocis segons la Llei d’Arrendaments Urbans, traspassos de local.
 • Planificació d’estructures empresarials òptimes i operacions de reestructuració empresarial, fusions i escissions.
 • Compravenda d’empreses, carteres de clients, immobles.
 • Disseny i realització d’operacions de segregació de branques d’activitat, dissolució i liquidació d’empreses.
 • Assessoria en Protecció de Dades LLOPD.
 • Assessorament en l’acompliment de les normes de prevenció de blanqueig de capitals.
 • Secretaria legal dels Consells d’Administració.
 • Control i alertes als socis i administradors en relació la Responsabilitat dels Administradors i el Desequilibri Patrimonial.
 • Serveis de mediació mercantil i arbitratge especialitzat.

En què podem ajudar-te?

Deixa'ns les teves dades i et trucarem per informar-te sobre els nostres serveis sense compromís.

  Autorització a l'enviament de comunicacions electròniques informatives*

  ENTENC I ACCEPTO el tractament de les meves dades tal com es descriu anteriorment i s'explica amb més detall en la política de privacitat*

  captcha

  D'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, CE Consulting Barcelona 22@ tractarà les dades facilitades, amb la finalitat de contestar els dubtes i / o queixes plantejades a través d'aquest formulari i facilitar la informació sol·licitada. Sempre que ens ho autoritzi prèviament, enviarem informació relacionada amb l'activitat i els serveis oferts per CE Consulting Barcelona 22@. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.